top of page
Springcomité.png

Het Sprincomité

informeert | investeert | organiseert | vergadert​

Het Springcomité is een groep van ouders die betrokken zijn bij het schoolgebeuren en vanuit deze ambitie actief meewerken en meedenken.

Voorzitter

ouderraad@despringplank.net

Secretaris

Penningmeester:

 

Leden:

  • In het kader van inspraakbeleid denken we samen met de directie na over vragen die zij of wij hebben ter verbetering van de schoolsituatie voor de kinderen. Dit doen we tijdens elke ouderraad.
     

  • We steken ook onze handen uit de mouwen tijdens evenementen van de school: spaghettidag, schoolfeest … maar organiseren zelf ook activiteiten die ouders, kinderen en personeel dichter bij elkaar brengen, terwijl we de opbrengsten hiervan opnieuw investeren in het welzijn van de kinderen.

handeninelkaar.jpg

ACTIE: ouders-voor-ouders
Met deze actie willen we de ouders in deze turbulente tijd ondersteunen.

 

Dat kan een babbel zijn, maar ook bijvoorbeeld hulp in de vorm praktische zaken (bijvoorbeeld: boodschappen, maaltijd, transport…).

 

Voor meer info of een hulpvraag: mail ons!

bottom of page